Hollow Acyrlic

 

70mm Diameter

 

Clear

November 22, 2019

ACH 70.00 CLEAR

Hollow Acyrlic   70mm Diameter   Clear
November 22, 2019

PPH 70.00

Hollow Polypropylene   70mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

TF 70.00

PTFE   70mm Diameter
November 22, 2019

BN 70.00

Nitrile Rubber   70 Shore A   70mm Diameter