Thermoset

 

2.1/4″ diameter

 

White

October 21, 2021

THE2250 WHITE

Thermoset   2.1/4″ diameter   White
October 21, 2021

THE2250 GREYPANTONE359

Thermoset   2.1/4″ diameter   Grey – Pantone 359
November 22, 2019

PH2250 IVORY

Phenolic   2 1/4″ Diameter   Ivory
November 22, 2019

DL2250

Acetal   2 1/4″ Diameter
November 22, 2019

TF2250

PTFE   2.1/4″ Diameter